Indexering abonnementen (T-mobile, Vodafone, KPN)

De huidige ontwikkelingen in de markt en maatschappij zorgen ervoor dat ook wij te maken hebben met toenemende kosten. Wij volgen hierin de indexatie welke de providers berekenen. In voorgaande jaren hebben de providers dit ook aan ons doorberekend maar hebben wij deze kosten nooit naar onze klanten toegekend. Omdat de inflatie nu substantieel hoger is dan voorgaande jaren zijn we genoodzaakt de indexering nu wel toe te passen op onze abonnementen en diensten.

De indexatie zullen we vanaf 1 januari 2023 doorvoeren voor abonnementen welke voor 1-10 2022 zijn aangesloten.

 • Bij Vodafone abonnementen is de inflatiecorrectie 2,7%.
 • Bij T mobile abonnementen en diensten is de inflatiecorrectie 8,6% voor abonnementen welke voor 1-10 2022 zijn aangesloten.
 • Bij KPN abonnementen en diensten is de inflatiecorrectie 8,5% voor abonnementen welke voor 1-10 2022 zijn aangesloten.
 • Bij vaste internetverbindingen en vaste telefonie diensten is de inflatiecorrectie 8,5%

Voor vragen zie hieronder (klik op de vraag om het antwoord te tonen)

 • Waarom een inflatiecorrectie?

  Als de prijzen in Nederland stijgen, dan stijgen ook onze kosten. Daarom passen wij een inflatiecorrectie toe op onze abonnementstarieven.

 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elke maand de hoogte van de inflatie op consumentenproducten en -diensten. Ze meten de procentuele verandering van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. Onze aanpassing baseren wij op het specifieke consumentenprijsindexcijfer van het CBS van de maand juni van het voorafgaande jaar. Dit inflatiepercentage was 8,6% in juni 2022.

 • Wanneer gaat de correctie in?

  Wij corrigeren het abonnementstarief elk jaar op 1 januari. Is jouw contract op of na 1 oktober 2022 afgesloten of verlengd? Dan zal het abonnementstarief pas volgend jaar gecorrigeerd worden met het dan geldende inflatiepercentage.

 • Mag ik mijn contract opzeggen?

  Het is niet mogelijk om je abonnement vanwege deze inflatiecorrectie –voor het einde van de contracttermijn– op te zeggen. De inflatiecorrectie is onderdeel van je contract en staat vermeld in o.a. de algemene voorwaarden van je abonnement. Je bent dus hieraan gebonden.

 • Hoe kan het dat ik geen verhoging zie op mijn factuur?

  Als je een abonnement hebt afgesloten of verlengd op of na 1 oktober 2022, dan geldt deze inflatiecorrectie niet voor jouw abonnement.

Wat is inflatiecorrectie?

Elke jaar verandert het prijspeil in Nederland. Dit kan effect hebben op onze kosten. Gaan de prijzen omhoog? Dan zijn we contractueel gerechtigd om elk jaar de vaste maandkosten van de meeste abonnementen ook te verhogen. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verhogen van de kosten als gevolg van de prijsinflatie noemen wij inflatiecorrectie.

Heeft u vagen over deze indexering?

Neem dan contact op, wij helpen u graag.